banner top
Ra mắt Ban liên lạc lâm thời họ Mai thành Phố Ninh Bình - huyện Hoa Lư

Ra mắt Ban liên lạc lâm thời họ Mai thành Phố Ninh Bình - huyện Hoa Lư

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Mai toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027, theo nguyện vọng của con em họ Mai thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, sáng ngày 04/12/2022, tại Hội trường tầng 2 Trường Mầm non Mai Thế Hệ, Ban Vận động thành lập Ban Liên lạc lâm thời họ Mai tỉnh Ninh Bình (viết gọn là Ban vận động tỉnh) tổ chức Hội nghị đại biểu họ Mai thành phố Ninh Bình – huyện Hoa Lư, ra mắt Ban liên lạc lâm thời họ Mai thành Phố Ninh Bình – huyện Hoa Lư.