banner top

Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh dâng hương nhà thờ Họ Mai Ro Nha, Hải Phòng

Ngày 26 tháng 6 năm 2022, trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Họ Mai Việt Nam được tổ chức tại Hải Phòng, ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam và các thành viên trong Ban chấp hành Hội đồng Họ Mai đã tới thăm quan và dâng hương tại nhà thờ họ Mai ở Ro Nha, Hải Phòng; dâng hương tại khu Lăng mộ Thái tử Thiếu bảo Đông các Đại học sĩ Mai Trung Cát; thăm phố Mai Trung Thứ.

Theo gia phả họ Mai tại Ro Nha Hải Phòng, Thượng thủy tổ là Mai Huyền Đảm di cư từ Nông Cống, Thanh Hóa ra miền biển Tiền Hải, Thái Bình. Và sau đó đến đời Đông châu Thủy tổ di cư tới Ro Nha, Hải Phòng và định cư ở đây, phát triển các thế hệ họ Mai ở Hải Phòng. Trong đó, có những người Họ Mai là những bậc khai quốc công thần, danh nhân đã có nhiều công hiến đóng góp vào phát phát triển của lịch sử dân tộc như: Thái tử Thiếu bảo Đông các Đại học sĩ Mai Trung Cát và thế hệ sau này là ông Mai Trung Thứ.

Tại đây, ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam và các thành viên trong Ban chấp hành Hội đồng Họ Mai đã dâng lễ, dâng hương và kính cẩn tấu lên các bậc tiền liệt của Họ Mai Việt Nam về những hoạt động của Hội đồng Họ Mai trong thời gian qua.

Phóng sự ảnh của Hội đồng họ Mai tại Hải Phòng:

Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam và các thành viên trong Ban chấp hành Hội đồng Họ Mai dâng hương tại nhà thờ Họ Mai ở Ro Nha, Hải Phòng:

Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam và các thành viên trong Ban chấp hành Hội đồng Họ Mai dâng hương tại khu Lăng mộ Thái tử Thiếu bảo Đông các Đại học sĩ Mai Trung Cát:

Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam và các thành viên trong Ban chấp hành Hội đồng Họ Mai thăm phố Mai Trung Thứ tại Hải Phòng:

Danh họa Mai Trung Thứ (1906 – 1980) quê ở làng Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng là một họa sỹ nổi tiếng, một nhân sỹ yêu nước. Ông là một trong bốn danh họa thuộc nhóm tứ kiệt của nền hội họa Việt Nam Phổ - Thứ - Lựu – Đàm (Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm).

Năm 1936 – 1937, sau khi tham gia triển lãm tranh tại thủ đô Paris và đạt nhiều giải thưởng cao, họa sĩ đã ở lại Cộng hòa Pháp tu nghiệp. Phần lớn cuộc đời Mai Trung Thư sống và hoạt động nghệ thuật tại nước Pháp. Tên tuổi ông trong hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về đề tài phụ nữ, trẻ em, cuộc sống thường ngày dưới cái nhìn mang đầy màu sắc văn hóa Á Đông.

Ông nội danh họa là Mai Trung Quế, tri châu Tuần Giáo kiêm nhiệm châu Luân, quyền tri phủ phủ Điện Biên, tỉnh Sơn La (cũ) được triều đình Huế phong tặng Thái Thường Tự Khanh, gia tặng Đô Sát Viện hữu phó Đô Ngự Sử. Cha là Mai Trung Cát, Tổng đốc Bắc Ninh.

Năm 1925, ông thi vào khóa I Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng lứa với Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Đệ, Lê Phổ, Nguyễn Cao Luyện... Đây là trường Mỹ thuật duy nhất cho toàn Đông Dương do Victor Tardieu làm Hiệu trưởng, Tardieu là một nghệ sĩ đồng thời là một nhà sư phạm giỏi, một trí thức Pháp tiến bộ. Tên ông Mai Trung Thứ được đặt tên ở một tuyến phố ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Minh Đức

Các Tin liên quan