banner top

Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh chúc mừng ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12

Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam Mai văn Ninh chúc mừng ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022). Thay mặt Hội đồng Họ Mai Việt Nam, Tôi xin trân trọng gửi đến các tướng lĩnh, sĩ quan và toàn thể cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt nam là con em Họ Mai Việt nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt các cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân xâm lược bảo vệ nền độc lập của dân tộc con em Họ Mai Việt Nam đã không quản khó khăn gian khổ hy sinh dũng cảm kiên cường trong chiến đấu nhiều người đã trở thành những tướng lĩnh sĩ quan chỉ huy tài ba trong quân đội không ít người đã anh dũng hy sinh để giữ vững nền độc lập của đất nước.

Những cống hiến và hy sinh của các anh, các chị đã góp phần quan trong vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dụng đấy nước. Chính các anh, các chị đã làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Họ Mai Việt Nam chúng ta.

Kính chúc các anh, các chị và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng dòng Họ Mai Việt Nam đoàn kết phát triển và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam

Mai văn Ninh

Các Tin liên quan