banner top
Hội đồng Họ Mai Hà Tĩnh: Lời cảm ơn

Hội đồng Họ Mai Hà Tĩnh: Lời cảm ơn

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Quý vị đại biểu đã dành những tình cảm đặc biệt, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự thành công của Đại hội; cảm ơn các tổ chức dòng họ, con cháu Họ Mai khắp mọi miền đất nước đã đóng góp cả về tinh thần và vật chất phục vụ Đại hội.

1 2 3 Tiếp