banner top
Cao thuỷ tổ Mai Tiến - Lê Thị Hoa

Cao thuỷ tổ Mai Tiến - Lê Thị Hoa

Có một dòng họ Mai ở Nga Sơn ngày nay còn lưu giữ được một hệ thống thư tịch Hán Nôm khá phong phú bao gồm “Bia ký, sắc phong, thần tích, gia phả” ghi chép về lai lịch tiểu sử của dòng tộc, đó là dòng họ Mai ở xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thông qua hệ thống thư tịch này, chúng ta hiểu được rằng:

Nguồn gốc họ Mai ở Việt Nam

Nguồn gốc họ Mai ở Việt Nam

Họ Mai là một trong những dòng họ nội sinh và sớm gắn với lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là một họ của người châu Á, có mặt ở Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên

Đền thờ thân mẫu vua Mai Hắc Đế - Mai Thánh Mẫu

Đền thờ thân mẫu vua Mai Hắc Đế - Mai Thánh Mẫu

Hơn 1300 năm, thế sự vần xoay với bao thay đổi, nhưng trên đỉnh cồn Chèn vẫn còn đó dấu tích “đất nhà vua” đi liền với những câu chuyện cảm động về mẹ vua và Mai Hắc Đế được người dân Ngọc Trừng gìn giữ, truyền khẩu qua bao thế hệ.

Trương mục Nhà thờ họ Mai

Trương mục Nhà thờ họ Mai

Nhà thờ là một trương mục để cho tất cả các chi họ mai ở bất kỳ nơi đâu có nhà thờ đều có thể đưa lên để hoàn thiện bản đồ các nhà thờ họ. Trong trương mục này link chia sẻ toạ độ nhúng của nhà thờ được đưa vào để cho con cháu họ mai dễ dàng tìm được vị trí của nhà thờ họ trong khu vực từ vị trí hiện tại.

1 2 3 Tiếp