banner top
Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Hội nghị Hội đồng Họ Mai Việt Nam - Lần thứ II, diễn ra vào ngày 25-26/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị Hải Đăng Plaza, thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp

Hội đồng Họ Mai Việt Nam đề cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Hội đồng Họ Mai Việt Nam đề cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng Họ Mai Việt Nam được tổ chức ngày 25 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm sự kiện Hải Đăng Plaza thành phố Hải Phòng.

1 2 3 Tiếp