banner top
Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam chính thức Khu vực Miền Nam

Ban Liên lạc Họ Mai Việt Nam chính thức Khu vực Miền Nam

Ngày 11/3/2022, tại Số 107E Ngô Quyền, Q5, TP. HCM, Ban Liên lạc Họ Mai Miền Nam Lâm thời tổ chức họp mặt, xin ý kiến và bổ nhiệm bầu ra Ban Liên Lạc Họ Mai Khu vực Miền Nam (BLLHMMN). Đến dự gồm các thành viên của BLLHMMN Lâm thời, cùng các thành viên các khu vực gồm: Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, Hà Tĩnh, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình,…

Thường trực Họ Mai Việt Nam làm việc các tỉnh Miền Trung

Thường trực Họ Mai Việt Nam làm việc các tỉnh Miền Trung

Tiến tới đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam, lần thứ Nhất (2022-2027) và thực hiện “Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ nhất”, trong các ngày từ 12 đến 14/2/2022 (tức ngày 12, 13, 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần) các ông: Mai Văn Ninh – Trưởng ban Liên lạc họ Mai Việt Nam (BLLHMVN), Trung tướng Mai Hồng Bỉnh, ông Mai Văn Hoa – Phó trưởng ban, ông Mai Công Hoà – Uỷ viên, đã làm việc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

1 2 3 Tiếp