banner top
Những người xây phúc đức từ nguồn Họ Mai Việt Nam

Những người xây phúc đức từ nguồn Họ Mai Việt Nam

Trong thời gian 2 năm 2021 – 2022, Họ Mai Việt Nam có nhiều sự kiện hoạt động của Hội đồng Họ Mai Việt Nam có những kết quả nổi bật, bởi dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam, các Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng, còn có sự đóng góp quan trọng của các hậu phương đằng sau đó là các phu nhân, các cô dâu của các thành viên trong Ban chấp hành của Hội đồng Họ Mai Việt Nam.

Kính gửi con em họ Mai cả nước!

Kính gửi con em họ Mai cả nước!

Ngày 9-10 tháng 4 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội, đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất đã diễn ra và thành công tốt đẹp .

Chi họ Mai xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định

Chi họ Mai xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định

Phả tộc của họ Mai ở xã Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định có ghi: Đức Cao Cao Tổ MAI PHÚC VẠN lúc sinh thời ở triều nhà Lê, vào thế kỷ 17, quê Thanh Hoa (Thanh Hóa ngày nay). Ra đi Người có mang theo 05 cỗ bài vị đề danh hiệu 5 vị Thái tổ (Thái Tổ Mai Đại Lang tự Thân Không; Thái Tổ Mai Đại Lang tự Ngộ Thời; Thái Tổ Mai Đại Lang tự Xuân Phúc; Thái Tổ Mai Đại Lang tự Ngộ Phúc; Thái Tổ Mai Đại Lang tự Rẫn Tâm).

1 2 3 Tiếp