banner top
Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Hoan Châu (713-722)

Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Hoan Châu (713-722)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, vào đầu thế kỷ VIII, một vị anh hùng trẻ tuổi, xuất thân nghèo khó nhưng chí hướng lớn đã lãnh đạo nhân dân cả nước cùng với liên hợp của nhiều quốc gia lân bang chống lại ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, đó là Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế.

Danh tướng Nga Sơn công chúa Lê Thị Hoa, chức Bình Nam Đại tướng quân

Danh tướng Nga Sơn công chúa Lê Thị Hoa, chức Bình Nam Đại tướng quân

Chi họ này tự cho thuỷ tổ của mình là Mai Tiến chồng bà Lê Hoa. Từ xưa đến nay (không rõ thật chính xác từ năm nào) họ cử người trông nom và lo thờ cúng ở nhà thờ Mai Tiến – Lê Hoa ở Ngũ Kiên xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Trong họ có người thay nhau thừa tự đời này qua đời khác. Nhà thờ họ có nhiều lần thay đổi.

Mai An Tiêm

Mai An Tiêm "Doanh nhân" thời mở cửa

Mai An Tiêm là cái tên quen thuộc gắn với chuỗi nhân vật liên quan đến thời các vua Hùng dựng nước. Đó là thời kỳ xuất hiện những huyền thoại đầu tiên mà mỗi nhân vật đều gắn với một tài năng bẩm sinh hay một khiếu nghề nào đó

Mai Hắc Đế - nghĩa khí anh hùng trường tồn mãi với non sông

Mai Hắc Đế - nghĩa khí anh hùng trường tồn mãi với non sông

Mai Hắc Đế là một vị anh hùng dân tộc, Cuộc khởi nghĩa của ông, cũng như của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế trước ông và của Phùng Hưng, của cha con họ Khúc sau ông, phản ánh ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta, quyết không chịu sống nô lệ cho ngoại bang.

1 2 Tiếp