banner top
Mai Trung Thứ: Họa sĩ đoạt kỷ lục đấu giá tranh Việt

Mai Trung Thứ: Họa sĩ đoạt kỷ lục đấu giá tranh Việt

Ở phiên đấu giá Mapping Modernities của Sotheyby’s Hong Kong hôm 14/12/2021, bức tranh “Phụ nữ đội nón lá bên sông” (Femme au chapeau conique le long de la rivière) của danh họa Mai Trung Thứ được bán với giá 1,57 triệu USD, cao thứ 2 trong lịch sử đấu giá tranh Việt (sau bức “Chân dung cô Phượng” của ông được bán với giá 3,1 triệu USD hồi tháng 4/2021). Năm nay, danh họa Mai Trung Thứ lần thứ 3 ghi tên vào danh sách họa sĩ Việt Nam có tranh triệu USD.

1 2 Tiếp