banner top

Đại hội đại biểu họ Mai xã Nga Yên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 10/7, Đại hội Đại biểu họ Mai xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra thành công tốt đẹp và thông qua việc thành lập Hội đồng họ Mai xã Nga Yên. Tham dự có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Yên, con cháu họ Mai tại địa phương và nhiều tỉnh thành cả nước.

Sau gần 1 năm thành lập Ban liên lạc họ Mai xã Nga Yên, ban liên lạc đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp, hướng về nguồn cội, tri ân tổ tiên, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dòng họ, nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tạo ra nhiều giá trị vật chất và tinh thần mới, góp phần xây dựng quê hương Nga Yên ngày càng giàu đẹp văn minh, xây dựng các chi họ, dòng họ ngày càng thịnh vượng.
Thời gian qua, Ban liên lạc họ Mai xã Nga Yên đã làm tốt kết nối thành viên các dòng họ trên địa bàn toàn xã. Hiện nay, trên toàn xã có 31 chi họ, với 1572 hộ. Các thế hệ họ Mai xã Nga Yên đã phát huy tốt năng lực trong học tập, làm việc, công tác xã hội, đóng góp cho địa phương và quê hương đất nước.
Tại đại hội đã thông qua tờ trình về việc thành lập Hội đồng họ Mai Nga Yên đổi tên thành Hội đồng gia tộc họ Mai xã Nga Yên, được đại hội lần thứ nhất bầu chọn. Đây là cơ sở pháp lý, chính danh chắc chắn sẽ tạo ra những động lực mới, niềm tin mới để Hội đồng họ Mai Nga Yên hoạt động, nhằm hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội giao phó đáp ứng sự kỳ vọng của con em họ Mai trong và ngoài xã.
Đồng thời, thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Mai xã Nga Yên lần thứ nhất. Hoạt động của hội đồng nhằm tập hợp, đoàn kết những người họ Mai trong và ngoài xã có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn kết nối dòng họ, tri ân tổ tiên, phát huy truyền thống văn hóa giữ gìn đạo đức gia phong, xây dựng họ Mai thành dòng họ “Đoàn kết, tri thức và phát triển”.
Đề ra phương hướng hoạt động trong 5 năm tới (2022-2027). Hội đồng Gia tộc họ Mai xã Nga Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dòng họ, nỗ lực phấn đấu, thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, xây dựng họ Mai văn hóa, ngành, chi, họ văn hóa, con người họ Mai sống có nghĩa, có tình, trung thực, thẳng thắn, đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương Nga Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thành lập các nhóm zalo của các thành viên hội đồng họ Mai xã Nga Yên, khuyến khích các chi họ trong xã xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, bảo họ đóng góp xây dựng nhà thờ, lăng mộ, các bậc tiên tổ, quỹ từ thiện, ủng hộ các gia đình nghèo, con cháu họ Mai Nga Yên vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Đại hội đã bầu ra Ban Hội đồng gia tộc họ Mai xã Nga Yên, ông Mai Danh Bình, giữ chức chủ tịch Hội đồng và 12 ủy viên.
Có thể nói, Đại hội Đại biểu họ Mai xã Nga Yên lần thứ nhất là đại hội tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết xây dựng ý chí nguyện vọng và tình cảm toàn dòng họ, là đại hội của sự hội tụ trí tuệ và tinh thần chủ động thích nghi, tự tin vượt qua mọi khó khăn để dành thắng lợi của người họ Mai xã Nga Yên.

Các Tin liên quan