banner top

Gia đình ông Mai Đức Nhân khu 9, xã Hà Lộc

Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, thu nhập của gia đình chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, song vợ chồng ông luôn động viên các con, các cháu học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, các con, các cháu trong gia đình đã nỗ lực vượt khó thi đua học tập. Kết quả 4/4 con trai đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hiện đang công tác trong các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp. Các con dâu cũng là các cử nhân báo chí, văn hóa, kinh tế, ngoại ngữ đang công tác và nắm giữ những trọng trách lớn ở một số các cơ quan nhà nước trong và ngoài phạm vi thị xã.

Để động viên, khuyến khích con cháu học tập tốt, phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ và gia đình, trong những năm qua, dòng họ Mai nói chung và gia đình ông Mai Đức Nhân nói riêng luôn tích cực xây dựng được quỹ khuyến học. Hàng năm gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa và văn hóa tiêu biểu, được xã Hà Lộc và Thị xã khen thưởng “gia đình hiếu học”; các con đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành./.

HKH

Các Tin liên quan