banner top

họ Mai tỉnh Bình Định

Chi họ Mai Tình Giang có nguồn gốc từ thủy tổ Mai Tấn Trung cùng Bà thủy tổ Trần Thị Khoái, quê Nghệ An vào lập nghiệp từ thế kỷ XVI. Chi họ gồm 3 phái: Chánh phái, thứ phái và quý phái. Theo nguyện vọng của bà con họ Mai của các phái, Ban điều hành họ Mai Tình Giang được thành lập đúng vào ngày tảo mộ của Chánh phái mồng 5 tháng chạp năm Nhâm Dần 2023. Nhìn lại một năm qua, Ban điều hành với tấm lòng vì họ tộc đã vượt qua những khó khăn kết nối, tập hợp bà con trong chi họ; bình chọn đại biểu tham gia đoàn đại biểu họ Mai Phước Vân tham dự Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Bình Định lần thứ nhất cùng một số hoạt động có ý nghĩa khác. Đáng ghi nhận Ban điều hành đã họp bàn và cùng với các quản thủ từ đường của 3 phái để tổ chức việc tu tảo phần mộ của Thuỷ tổ, các cụ tổ cùng ông bà thể hiện lòng tri ân của các thế hệ con cháu đối các bậc tiên tổ và nó đã lan toả niềm phấn khởi bà con trong chi Họ.

   

Đây cũng chỉ là kết quả bước đầu của Ban điều hành họ Mai Tình Giang còn nhiều việc cần phải làm, tin rằng trong thời gian đến sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả xây dựng Mai Tộc Tình Giang phát triển, trường tồn góp phần thực hiện thắng lợi NQĐHHM Tỉnh BĐ lần thứ nhất!

                              Tin, ảnh: TTHĐHM BĐ

 

Các Tin liên quan