banner top

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Hội nghị Hội đồng Họ Mai Việt Nam - Lần thứ II, diễn ra vào ngày 25-26/6/2022, tại Trung tâm Hội nghị Hải Đăng Plaza, thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Ban tổ chức cảm ơn tới:

- Anh Mai Xuân Thắng - Chủ tịch Tập đoàn Hải Đăng, thành phố Hải Phòng đã tài trợ 100% kinh phí cho Hội nghị.

- CBCNV Tập đoàn Hải Đăng chuẩn bị chu đáo, trang trọng và đón tiếp nhiệt tình trong hai ngày diễn ra Hội nghị.

- Gia đình anh Mai Xuân Thắng, anh Mai Văn Sỹ (Hải Phòng); anh Mai Hùng Sơn (Bắc Giang); anh Mai Văn Tới (Cần Thơ) đã có quà gửi đến các thành viên Hội đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. Hội đồng Họ Mai Việt Nam

Phó Chủ tịch: Mai Anh Đào

Các Tin liên quan