banner top

Một số hình ảnh đẹp của Từ đường họ Mai Xuân chi Hoà Bình và Cửa Thần Phú Thanh Hóa

Một số hình ảnh đẹp của Từ đường họ Mai Xuân chi Hoà Bình tại xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Dưới đây là hình ảnh từ đường họ Mai Xuân tại Cửa Thần Phù - Làng Quang Minh Chính Đại, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đang hoàn thiện chuẩn bị cho việc khánh thành vào năm 2024. Từ đường họ Mai Xuân tại cửa Thần Phù thờ Ngài Mai Yên Tiêm, Tiền khởi tổ họ Mai Xuân - Làng Quanh Minh Chính Đại - Cửa Thần Phù - Thanh Hoá.

                                    Tin, ảnh Mai Xuân Thắng

Các Tin liên quan