banner top

PGS,TS. Mai Đức Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều 8/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS, TS. Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định số 4667-QĐ/HVCTQG về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2018-2023 đối với PGS, TS. Mai Đức Ngọc.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 1

PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường cho PGS, TS. Mai Đức Ngọc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc chúc mừng PGS, TS. Mai Đức Ngọc nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của PGS, TS. Mai Đức Ngọc đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và hệ thống Học viện. Đồng chí cho rằng, việc được bổ nhiệm này là vinh dự đồng thời là trọng trách lớn đối với PGS, TS. Mai Đức Ngọc.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 2
PGS,TS. Mai Đức Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS, TS. Mai Đức Ngọc cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Tân Chủ tịch Hội đồng trường hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong gần 60 năm qua; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.

Đồng chí Mai Đức Ngọc cũng trình bày các định hướng công tác lớn trong thời gian tới. Hội đồng trường sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, bổ sung, hoàn thiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Quy chế chi tiêu nội bộ, chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới, bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật;

Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Học viện theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ theo theo quy định của Đảng, Nhà nước và lộ trình Học viện đã đề ra.

Theo Tienphong

Các Tin liên quan