banner top

Thông báo Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam

Kính gửi: Các ông, bà Hội đồng, Ban Liên lạc họ Mai khu vực, các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; bà con cô bác họ Mai trong và ngoài nước.

Để chuẩn bị cho Câu lạc bộ Doanh nhân họ Mai Việt Nam tổ chức họp lần thứ Nhất, vào tháng 10/2022 tại thành phố Hải Phòng.

Thường trực Hội đồng Họ Mai Việt Nam thông báo đến ông, bà Hội đồng, Ban Liên lạc họ Mai khu vực, các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã; cũng như bà con cô bác họ Mai trong và ngoài nước. Cung cấp thông tin về người họ Mai là Doanh nhân, Chủ tịch/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực được pháp luật Việt Nam cho phép (theo mẫu thông tin)

Gửi về Văn phòng Hội đồng Họ Mai Việt Nam trước ngày 30/7/2022 qua zalo và số ĐT 0985749888 ông Mai Anh Đào.

Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của mọi người để ngày hội Doanh nhân Hội đồng Họ Mai Việt Nam lần thứ Nhất, tại thành phố Hải Phòng được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Phó Chủ tịch

Mai Anh Đào

 

Mẫu thông tin

HỘI ĐỒNG HỌ MAI VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ MAI VIỆT NAM

 

PHIẾU THÔNG TIN

Họ và tên:………………………………………………………………..

Số điện thoại di động:……………………………………………………

Email:……………………………………………………………………

Website:…………………………………………………………….......

Chức danh (Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc):……………………..

Công ty, doanh nghiệp:…………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………

                                                         ……..ngày…….tháng….năm 2022

                                                                        Người đăng ký

Các Tin liên quan