banner top

Thư chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 của Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam Mai Văn Ninh

Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 8/3/2023, thay mặt Hội đồng Họ Mai Việt Nam, Tôi xin trân trọng gửi đến các Bà , các Mẹ, các Chị, các Em là phụ nữ họ Mai lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Khoảng hơn 2000 năm qua thời kỳ nào phụ nữ họ Mai Việt nam cũng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng dòng họ quê hương đất nước.

Nhân ngày lễ trọng đại này, Hội đồng họ Mai Việt nam xin bày tỏ lòng biết ơn và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của phụ nữ họ Mai Việt Nam trong tiến trình phát triển của dân tộc. Mong phụ nữ họ Mai tiếp tục phát huy truyền thống con cháu Mai An Tiêm năng động sáng tạo tự lực tự cường giỏi việc nước đảm việc nhà chuyên cần việc họ góp phần xây dựng dòng họ quê hương đất nước ngày càng giầu đẹp văn minh.

Mai Văn Ninh

Chủ tịch Hội đồng Họ Mai Việt Nam

Các Tin liên quan