banner top

Thường trực Hội đồng họ Mai Hà Nội

  Chiều ngày 4/2/2024, tại số 28 Lưu Quang Vũ, Trung  Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Thường trực Hội đồng họ Mai Hà Nội đã họp thường kỳ. Ông Mai Thanh Cảnh, Chủ tịch HĐHM Hà Nội chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng họ Mai Hà Nội từ sau Đại hội đến nay, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và trao thưởng của Hội Đồng Họ Mai Việt Nam cho các Ông, Bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. (Tin, ảnh: Mai Chí Vũ)

Các Tin liên quan