banner top
Kiến Xương Mai Tộc

Kiến Xương Mai Tộc

Văn hoá dòng họ là một trong những chủ đề của văn hóa tổ chức đời sống tập thể đang được quan tâm nhiều. TS. Mai Hữu Tỉnh (thường gọi là Mai Văn Tỉnh, Bộ GD và ĐT) gửi bài viết giới thiệu về dòng họ Mai ở Kiến Xương (Thái Bình) của ông – một dòng họ có nhiều đón góp với đất nước, với văn hóa dân tộc. 20 năm trước đây, bản thân TS. Mai Hữu Tỉnh lúc đó với tư cách là chuyên viên Vụ Đào tạo Đại học cũng là người đã có đóng góp trực tiếp cho việc hình thành môn học Cơ sở văn hoá Việt Nam cho ngành ngoại ngữ cũng như sau đó cho khối đại học đại cương nói chung.

Trước 1 2 3